SK850LC-10E

Lực đào gầu (Ngắn): 432 (2.9m)

Lực đào gầu (Tiêu chuẩn): 403 (3.6m, 4.4m)

Lực đào gầu (Dài): 403 (5,4m)

Lực sát cánh tay (Ngắn): 351 (2.9m)

Lực sát cánh tay (Tiêu chuẩn): 311 (3.6m) / 272 (4.4M)

Lực sát cánh tay (Dài): 234 (5,4m)

Hiển thị kết quả duy nhất